Vitamine tổng hợp FEMIBION cho mẹ bầu (mua tại Pháp, đầy đủ bill ạ)

620,000720,000

Đã bán: 24

Em có khách order nên đăng gom luôn cho các mẹ đang mong con, đang mang bầu ạ
Ở Pháp các kệ thuốc của luôn có Femibion, vào tiệm mà hỏi vitamine bổ sung cho mẹ bầu sẽ được tư vấn ngay loại này – ở Pháp đây là loại hàng đầu^^
???????? ??̂̉?? ??̛̣? ??? ??̣ ??̂̀? ???????? (mua tại Pháp??, đầy đủ bill ạ)
Vitamine tổng hợp FEMIBION
Vitamine tổng hợp FEMIBION cho mẹ bầu (mua tại Pháp, đầy đủ bill ạ)