Về Hằng Ngố Store

Hằng Ngố Tàu

Có duyên nợ với Pháp được 25 năm, mình quyết tâm mang những sản phẩm chính hãng xách tay từ Pháp để phục vụ bạn bè, người thân và cộng đồng xung quanh mình.


Liên hệ với mình

Facebook cá nhân

https://www.facebook.com/lune.petite.1

Fanpage 

https://www.facebook.com/HangNgoStoreHangXachTayPhap

Hotline : 0986333503
Email : hangngostore@gmail.com

Kho 1 : T2113 tòa Tuylip Goldsilk 430 Cầu Am Vạn Phúc,Hà Đông, Hà Nội
Kho 2 : P.1510 – CT3, The Pride, La Khê, Hà Đông, Hà Nội